Gebouwinspecties

10BE verricht onderzoek naar de staat van onderhoud – inclusief zichtbare of verborgen bouwkundige gebreken – van grootschalige gebouwen met een duidelijke impact op de gebruiker. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ziekenhuizen en universiteitscampussen; gebouwen waarbij het gaat om een dagelijks woon- en/of werkleven met veel mensen. Binnen onze gebouwinspecties kunnen we zorg dragen voor een plan van aanpak voor herstel, onderhoud of uitbreiding.

Moderne technieken
10BE legt de toestand van een pand volledig vast. Met behulp van moderne technieken kunnen wij uw gebouw driedimensionaal documenteren. We verrichten een bouwkundige opname van de huidige stand van zaken en vergelijken de opnamegegevens vervolgens met alle beschikbare informatie. We adviseren over regulier en incidenteel onderhoud. Bovendien kunnen we aangeven welke uitbreidingen mogelijk zijn.

Uitgebreid advies
Wijzigingen die in de loop van de tijd aan een pand zijn verricht, zijn niet altijd volledig vastgelegd. Daarnaast zijn oorspronkelijke bouwtekeningen vaak onvolledig en gedateerd. Wij brengen de staat van een pand in kaart en kunnen dit koppelen aan een onderhoudsplanning of uitbreidingswensen.

Volledig bouwkundig inzicht
Wij verrichten bouwkundige opnames door middel van visuele inspecties en naar behoefte archiefonderzoek, kruipruimte-inspectie, bodemonderzoek, waterpassingen, asbestinventarisatie, brandveiligheidsinspectie, EPC-berekeningen, NEN 2767 conditiemetingen, constructieve beoordeling en gebouwscans. De bevindingen worden overzichtelijk vastgelegd en gerapporteerd. We presenteren de verschillende oplossingsscenario’s, maken een calculatie van herstelwerkzaamheden en bieden een overzicht van de consequenties. Wij stellen meerjarenonderhoudsplanningen op voor bouwwerken en passen bestaande plannen aan.

Hier staan wij voor.

Schaalbaar Wit

Snel schaalbaar

10 verschillende expertises onder één dak

Inzicht Proces Wit

Inzicht in het proces

Directe aansturing

Daadkracht Wit

Daadkracht bij calamiteiten

Inlevingsvermogen en aandacht voor alle betrokkenen