Omgevingsmonitoring

Projecten waarbij het draait om de verbetering en vernieuwing van (civiele) infrastructuur – zoals wegen en dijken – of grootschalige stedelijke bouw, kennen een grote impact op mens en maatschappij: zij zorgen ervoor dat Nederland zich kan blijven ontwikkelen. Dit kan onder druk staan door sociale thema’s als klimaatverandering, verstedelijking of mobiliteitsproblematiek. 10BE is binnen dit spectrum in staat om rondom deze projecten een omgevingsbeoordeling te verrichten. Wij verschaffen een helder inzicht om elk project tot een goed verloop, dan wel einde, te brengen.

Bij omgevingsmonitoring hebben wij oog voor: 

• Monitoringsplannen

• Opnames

• Trillingsmetingen

• Deformatiemetingen

• Peilbuismetingen

• Inclinometingen

Fmf Sprog Teambe 089 Min

Dijkversterking Waddenzeedijk Texel

Case

Lees meer