Schadevaststelling

Grootschalige schade heeft vaak een grote maatschappelijke impact. In het belang van de opdrachtgever en eventuele getroffenen kan 10BE op onafhankelijke wijze snel en adequaat opschalen. Op deze manier kunnen we snel en efficiënt veel expertise aanwenden om zo mogelijke schade(-effecten) goed vast te stellen en grote maatschappelijke impact zo snel mogelijk te verminderen. 

Wij inspecteren, beoordelen en leggen fysieke schade aan bouwwerken vast, en verzorgen een hersteladvies met kostenindicatie.

Bouwkundig onderzoek
10BE verricht bouwkundig onderzoek naar problemen in bestaande bouwwerken. De schade aan een pand brengen we in kaart, we inventariseren de bouwkundige omstandigheden en we onderzoeken de mogelijke veroorzakers van problemen. Vervolgens geven we aan wat de mogelijkheden zijn voor het herstel en met welke kosten de werkzaamheden gemoeid gaan.

Mogelijke oplossingen
Wanneer er wordt geconstateerd dat er iets mis is met een pand, is het in de eerste plaats van belang de ernst van de schade vast te stellen. Zodra duidelijk is wat de urgentie is, kunnen wij helpen een keuze te maken uit de mogelijke oplossingen. Wij brengen het probleem in kaart en begeleiden desgewenst het herstel.

Overzichtelijke rapportages
Wij verrichten bouwkundige opnames door middel van visuele inspecties en naar behoefte archiefonderzoek, kruipruimte-inspectie, bodemonderzoek, waterpassingen, asbestinventarisatie, brandveiligheidsinspectie, constructieve beoordeling en gebouwscans. De bevindingen worden overzichtelijk vastgelegd en gerapporteerd. We presenteren de verschillende oplossingsscenario’s, maken een calculatie van herstelwerkzaamheden en bieden een overzicht van de consequenties.

Hier staan wij voor.

Schaalbaar Wit

Snel schaalbaar

10 verschillende expertises onder één dak

Inzicht Proces Wit

Inzicht in het proces

Directe aansturing

Daadkracht Wit

Daadkracht bij calamiteiten

Inlevingsvermogen en aandacht voor alle betrokkenen